Handelsbetingelser og privatlivspolitik

Handelsbetingelser

 1. GENERELT

1.1. Protøj og Elevtøj.dk ejes og drives af et enkeltmandsfirma.

1.2. Ved Protøj forstås hele Elevtøj.dk, dvs. alle underordnede hjemmesider af Elevtøj.dk som kan betragtes som værende en del af hjemmesiden http://www. Elevtøj.dk.

1.3. Ved bruger forstås enhver, der anvender eller køber, via Elevtøj.dk.

1.4. Ved parterne forstås hhv. brugeren og Elevtøj.dk

 

 1. ACCEPT

2.1. Ved benyttelse af Elevtøj.dk accepterer brugeren handelsbetingelserne gældende ved anvendelsen af Elevtøj.dk.

 

BESTILLING

3.1. Bestilling af tøj fra Elevtøj.dk og undersider, foretages ved at udfylde en online bestilling.

3.2. Advisering vil blive tilsendt til brugerens e-mail adresse, når brugeren har betalt for bestillingen. Indsigelser vedrørende bestillinger skal forekomme hurtigst muligt, efter adviseringen er modtaget. Advisering vil indeholde en kvittering.

 

 1. PRØVEPAKKER

4.1. Protøj får mulighed for at sende ubestemt antal nyhedsbreve, til slutbruger, som har tastet email og kontakt info ved afslutning af sin ordre. Disse nyhedsbreve kan komme fra CVR. 34 93 69 86, som også kan have fordel for kunderne ift. specialtilbud grundet samarbejde.

 

 1. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

5.1 Ved bestilling fra Elevtøj.dk (iht. punkt 3.1.) indestår brugeren,

at have alle nødvendige rettigheder til det materiale, der bruges til bestilling,

at alle informationer i bestillingen er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser

5.2. Brugeren accepterer, at Elevtøj.dk har ret til at bruge alt, hvad brugeren sender ved bestilling, til ethvert formål.

5.3. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til Elevtøj.dk via e-mail eller på anden måde vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

 1. LEVERING OG FORSENDELSE

6.1 Tøjet leveres indenfor den oplyste periode på hjemmesiden, som der bestilles fra. Leveringstider og leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet som sådan af Elevtøj.dk.

6.2 Ordrene leveres til den samme faste leveringsadresse.

 

 1. PRISER

7.1. Alle priser angivet i Danske Kroner (DKK).

7.2. Priser er inklusive moms, porto & trykpriser, medmindre andet er angivet.

 

 1. BETALING

8.1. Betaling sker via kortbetaling eller via. mobilepay online.

8.2 Aftalen anses for indgået mellem parterne, når brugeren har overført købsbeløbet (iht. punkt 7.1.). Produktionen af det bestilte tøj vil blive igangsat umiddelbart derefter.

 

 1. FORTRYDELSESRET

9.1. Brugeren kan ikke tilbagelevere forarbejdede varer erhvervet fra bestillingshjemmesiden, og derfor frafalder fortrydelsesretten for alle ordrer vedrørende specialfremstillede varer.

 

 1. REKLAMATIONSRET

10.1. Såfremt der foreligger en mangel på tøjey, er brugeren inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, berettiget til at forlange kompensation, at hæve aftalen eller at reducere købsprisen. Berettigelsen af brugeren til at påberåbe sig en mangel forekommer jf. Købeloven, §§ 81 og 83.

10.2. Returvarer skal sendes til: Elevtøj.dk, Skalstrupgaard 1D, 4000 Roskilde

10.3. I tilfælde af returneringer på grund af mangler, givet at disse mangler er påkrævet af garanti-mæssige forpligtelser, betaler Elevtøj.dk også fragtomkostningerne.

10.4 Er der fejl på trykket skal der reklameres senest 7 hverdage efter modtagelse for at erstatningsansvar kan gøres gældende

Elevtøj.dk skal have modtaget reklamationen indenfor 7 hverdage.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Elevtøj.dk er ikke ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte og følgeskader i forbindelse med en brugers anvendelse af hjemmesiden eller studietrøjer bestilt fra Elevtøj.dk.

 1. BRUGERENS FORPLIGTELSER

12.1. Brugeren er forpligtet til at anvende og bestille studietrøjer via siden i overensstemmelse med nærværende handelsbetingelser og øvrige retningslinjer defineret på Elevtøj.dk mm. samt den til enhver tid gældende lovgivning.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

13.1. Samtlige rettigheder, herunder ophavsret og ejendomsret, til Elevtøj.dk, dets enkelte komponenter, herunder navne, logoer, programmering, software, databaser, kataloger, design, grafik, billeder og tekster, der er tilgængelige på Elevtøj.dk, tilhører Elevtøj.dk og/eller tredjepartsleverandører.

13.2. Såfremt intet andet eksplicit er anført, må udnyttelse af rettighedsbeskyttet materiale på Elevtøj.dk kun ske efter samtykke fra Elevtøj.dk og tredjepartsleverandøren, medmindre udnyttelsen er tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning.

 

 1. FORCE MAJEURE

14.1. Elevtøj.dk er ikke ansvarlige for overholdelse af forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser eller i øvrigt, hvis overholdelse ikke er mulig på grund af force majeure, dvs. forhold, som ligger uden for Elevtøj.dk’ kontrol, og som Elevtøj.dk ikke ved forretningsbetingelsernes tiltrædelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

 

 1. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

15.1. En elektronisk postmeddelelse eller indtastning på Elevtøj.dk opfylder nærværende forretningsvilkårs krav om skriftlighed. Elevtøj.dk kan sende bindende meddelelser til brugeren til en af brugeren oplyst e-mailadresse.

 

 1. PERSONOPLYSNINGER

16.1 Elevtøj.dk akkumulerer en række personoplysninger om brugeren i forbindelse med bestilling af studietrøjer. Disse personoplysninger indbefatter brugerens angivne navn, e-mail adresse, telefonnummer, undervisningsinstitution samt specifikationer vedrørende ordren.

16.2 Brugerens angivne personoplysninger bliver ikke krypteret, hverken ved transmission eller opbevarelse.

16.3 Elevtøj.dk vil aldrig sælge, udleje eller på anden måde formidle brugerens angivne personoplysninger og disse oplysninger vil ikke gøres tilgængelige for nogen tredjepart uden brugerens tilladelse med undtagelse af punkt 4.1.

16.4 Brugeren medgiver samtykke og accepterer disse forhold i forbindelse med anvendelse af Elevtøj.dk. Brugeren kan anmode om fjernelse af indsamlede personoplysninger ved at kontakte kundeservice på telefon 26 78 32 10. Vi opbevarer ikke brugerens kreditkortoplysninger.

 

 1. ÆNDRINGER

17.1. Protø.dk kan til enhver tid ændre de gældende forretningsvilkår. Hvis en bruger fortsætter med at benytte Elevtøj.dk efter ændring af handelsbetingelserne på denne side, godkender brugeren dermed disse ændringerne.

 

 1. FORBEHOLD

18.1 Elevtøj.dk tager forbehold for trykfejl, tastefejl, prisændringer og udsolgte varer.

 

 1. OVERDRAGELSE

19.1 Elevtøj.dk kan til enhver tid, helt eller delvist, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede aftaler til tredjemand.

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

20.1 Disse handelsbetingelser er underlagt dansk lov. Eventuel uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved de almindelige danske domstole.